Union of Lublin

[PL] Unia Lubelska

[LT] Liublino unija

[ENG] The Union of Lublin is an agreement between the Crown of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania, which was concluded on July 1, 1569 in Lublin. As a result, the Polish-Lithuanian Commonwealth was established. From then on, both countries had a common monarch, parliament, foreign and defense policy and currency.

[PL] Unia Lubelska to porozumienie między Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim, zawarte 1 lipca 1569 r. W Lublinie. W rezultacie powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Odtąd oba kraje miały wspólnego monarchę, parlament, politykę zagraniczną i obronną oraz walutę.

[LT] Liublino unija yra Lenkijos karalystės karūnos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės susitarimas, sudarytas 1569 m. Liepos 1 d. Liubline. Dėl to buvo įsteigta Lenkijos ir Lietuvos sandrauga. Nuo tada abi šalys turėjo bendrą monarchą, parlamentą, užsienio ir gynybos politiką bei valiutą.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now