SOLIDARity/solidarnosc

[PL] Solidarność

[LT] Solidarumas

[ENG] "Solidarity" is a nationwide trade union established to defend workers' rights in 1980. Until 1989, it was the center of an opposition opposing the communist regime. It was established on the basis of a number of stike committees. "Solidarity" under the leadership of Walesa took part in the Round Table talks, during which the new Polish political system was created.

[PL] "Solidarność" to ogólnopolski związek zawodowy powstały w celu obrony praw pracowniczych w 1980 roku. Aż do 1989 stanowił ośrodek opozycji sprzeciwiającej się komunistycznemu reżimowi. Powstała na bazie szeregu komitetów stajkowych. "Solidarność" pod przywództwem Wałęsy wzięła udział w obradach Okrągłego Stołu, podczas których utworzono nowy ustrój Polski.

[LT] „Solidarumas“ yra visos šalies profesinė sąjunga, įkurta 1980 m. Ginant darbuotojų teises. Iki 1989 m. Ji buvo opozicijos, priešinančios komunistiniam režimui, centras. Jis buvo įsteigtas remiantis daugeliu steikų komitetų. Wałęsa vadovaujamas „solidarumas“ dalyvavo apskritojo stalo derybose, kurių metu buvo sukurta naujoji Lenkijos politinė sistema.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now