Between the wars

[PL] Między wojnami

[LT] Tarpukariu

[ENG] In the interwar period, both Poland and Lithuania regained their independence becoming autonomous states. The Kingdom of Lithuania was transformed into a republic, called in Poland Kaunas Lithuania (from the capital of the then Lithuanian state). Vilnius remained the de jure capital of Lithuania - as stated in the Lithuanian constitution. Poland, in turn, after regaining independence, represented the parliamentary system - until 1926, when Marshal Piłsudski transformed it into a presidential and authoritarian system.

[PL] W dwudziestoleciu międzywojennym zarówno Polska, jak i Litwa odzyskały swoją niepodległość stając się autonomicznymi państwami. Królestwo Litewskie zostało przekszałcone w republikę, zwaną w Polsce Litwa kowieńska (od stolicy ówczesnego państwa litewskiego). Wilno pozostawało stolicą Litwy de iure – zgodnie z zapisem w litewskiej konstytucji. Polska z kolei po odzyskaniu niepodległości reprezentowała ustrój parlamentarny - aż do 1926 roku, kiedy to marszałej Piłsudski przekształcił ją na ustrój prezydencko-autorytarny.

[LT] Tarpukariu tiek Lenkija, tiek Lietuva atgavo nepriklausomybę ir tapo autonominėmis valstybėmis. Lietuvos karalystė buvo paversta respublika, Lenkijoje vadinta Kauno Lietuva (iš tuometinės Lietuvos valstybės sostinės). Vilnius liko de jure Lietuvos sostine - kaip teigiama Lietuvos konstitucijoje. Savo ruožtu Lenkija, atgavusi nepriklausomybę, atstovavo parlamentinei sistemai - iki 1926 m., Kai maršalas Piłsudski ją pavertė prezidentine ir autoritarine sistema.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now