About our project

 

[PL] O naszym projekcie

[LT] Apie mūsų projektą

[ENG] We're group of Polish and Lithuanians people interested in social, cultural and historical connections of our both nations and countries. We met [online] to discuss our points of views and share our knowledge about roads to independence.

Now our goal is to educate young people in our countries how many aspects in our history was common and how we can use our knowledge to make good quality partnerships for development of Poland and Lithuania - both as citizens of our countries and European Union.

[PL] Jesteśmy grupą Polaków i Litwinów, których interesują społeczne, kulturowe i historyczne powiązania naszych narodów i krajów. Spotkaliśmy się [online], aby omówić nasze poglądy i podzielić się wiedzą na temat dróg do niepodległości.

 

Naszym celem jest uświadomienie młodym ludziom w naszych krajach, jak wiele aspektów naszej historii było wspólnych i jak możemy wykorzystać naszą wiedzę do tworzenia dobrych jakościowo partnerstw na rzecz rozwoju Polski i Litwy - zarówno jako obywatele naszych krajów, jak i Unii Europejskiej.

[LT] Mes esame lenkų ir lietuvių grupė, besidominti socialiniais, kultūriniais ir istoriniais mūsų tautų ir šalių ryšiais. Susitikome [internete], kad aptartume savo požiūrį ir pasidalintume žiniomis apie nepriklausomybės kelius.

 

Dabar mūsų tikslas yra šviesti jaunimą mūsų šalyse, kiek daug aspektų mūsų istorijoje buvo įprasta ir kaip mes galime panaudoti savo žinias kurdami geros kokybės partnerystę Lenkijos ir Lietuvos plėtrai - tiek savo šalies, tiek Europos Sąjungos piliečiams.

[ENG] Check out our posts from our online Polish-Lithuanian day, when we made some short, suitable for the social media texts about our project: click here!

[PL] Sprawdź posty z naszego internetowego dnia polsko-litewskiego, kiedy to zrobiliśmy krótkie, odpowiednie dla mediów społecznościowych teksty o naszym projekcie: kliknij tutaj!

[LT] Peržiūrėkite mūsų pranešimus iš mūsų internetinės lenkų ir lietuvių dienos, kai sukūrėme trumpus, tinkamus socialinės žiniasklaidos tekstams apie mūsų projektą: spustelėkite čia!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now